» YERYÜZÜNDEKİ DEPREMLERİN DAĞILIŞI

Yayınlanma Zamanı: 2008-12-31 23:11:01Yandaki Dünya deprem dağılışı haritasını incelediğimizde, depremlerin yeryüzünde uzun ve dar kuşaklar boyunca uzandığı görülmektedir. En büyük kuşak, Büyük Okyanus’u çevreleyen deprem kuşağıdır. Yeryüzünde meydana gelen depremlerin % 68′i bu kuşakta meydana gelmektedir. İkin­ci bir kuşak, Avrupa ve Asya arasında uzanmaktadır. Yeryü­zündeki depremlerin % 21′i bu kuşakta meydana gelmek­tedir. Üçüncü kuşak ise Atlas okyanusunun ortasındaki sırt­lar boyunca uzanmaktadır. Meydana gelen depremlerin % 11 ‘i bu kuşak boyunca görülmektedir.
Dünya’da her yıl 150 000 deprem olduğu tahmin edil­mektedir. Ancak bunların büyük bir bölümü o kadar ha­fiftir ki insanlar hissedemez. Bunları sadece sismograf­lar kaydedebilmektedir. Her yıl 20 ile 50 arasında ciddi can ve mal kaybına yol açan deprem gerçekleşmekte­dir. Dünya’da depremlerin en az etkili olduğu yerler ise eski kara kütlelerinin bulunduğu Kanada, Kuzey Avru­pa, Sibirya, Arabistan Yarımadası gibi bölgelerdir.

Hindistan ve Türkiye Dünya’daki depremlerin % 21′inin gö­rüldüğü Asya ile Avrupa arasındaki deprem kuşağında, Şili ise depremlerin % 68′inin görüldüğü Büyük Okyanus’u çevreleyen deprem kuşağında yer alır. Ancak Danimarka eski kara kütlelerinin üzerinde bulunduğundan, Danimar­ka’da depremlerin etkili olduğundan söz edilemez.


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalışmaları devam etmektedir.
Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz !