Coğrafi Konum

2013-12-31 05:16:00

Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu alana coğrafi konum denir. A. ÖZEL KONUM Herhangi bir yeri diğer yerlerden ayıran, sahip olduğu kendine has özelliklerin tümüne özel konum denir. Özel konum, insanları, çevreyi, ülkelerin ekonomik ve politik durumunu çok yönlü etkiler. Dünya üzerinde, özel konum etkisine şu örnekler verilebilir: ·         Norveç, Japonya, İngiltere, İzlanda gibi deniz ve okyanuslara komşu ülkeler balıkçılıkta ileri gitmişlerdir. ·         Kuzeybatı Avrupa kıyıları, yüksek enlemlerde bulunmasına rağmen, Gulf - Stream sıcak su akıntısının etkisiyle ılıman bir iklime sahip olmuştur. ·         Orta Asya ve Orta Avrupa denizlere uzak olduğu için karasal bir iklime sahip olmuştur. ·         Kanarya, Havai, Kıbrıs, vb. adalar, deniz ve hava yollarının gelişmesiyle ikmal ve uğrak yeri haline gelmişlerdir. Buna bağlı olarak bu adaların önemi artmıştır. Türkiye’nin Özel Konumu ve Sonuçları ·         Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunur. ·         Farklı kültürlerin kurulduğu, Dünya’nın en eski kültür hazinelerine sahiptir. ·         Dünya’da en fazla petrol çıkaran ülkelere komşudur. ·         Üç tarafı denizlerle çevrilidir ve yeryüzü şekilleri çeşitlidir. ·&nb... Devamı

Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası : İç ve Dış Ticaret, ders ve çal

2013-12-31 05:14:00

TİCARET Üretilen mal ve hizmetlerin alınıp satılmasına ticaret denir. İç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır. 1. İç Ticaret Ülke sınırları içinde, bölge ve bölümler arasında yapılan ticarete iç ticaret denir. Ülkemizde bazı il merkezleri ticaret şehirleri özelliği kazanmışlardır. Bunlar, İstanbul, Bursa, İzmit, İzmir, Denizli, Adana, GaziAntep, Diyarbakır, Ankara, Konya, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum ve Malatya gibi illerdir. Bu merkezlerde ticaretin gelişmesinde, ulaşım yolları üzerinde bulunmalarının büyük etkisi olmuştur. İhracat (Dış satım): Bir ülkenin başka ülkelere yaptığı satışlardır. İthalat (Dış alım): Bir ülkenin başka ülkelerden aldığı mallara denir. 2. Dış Ticaret Bir ülkenin başka ülkelerle yaptığı alışverişe dış ticaret denir. Dış ticaretin para karşılığına dış ticaret hacmi denir. Gelişmiş ülkelerde dış ticaret hacmi fazla, gelişmemiş ülkelerde düşüktür. Yine, gelişmiş ülkelerde ihracat, genelde ithalattan daha fazladır. Bu ülkeler dışarıdan daha çok hammadde alıp dışarıya işlenmiş sanayi ürünleri satarlar. Az gelişmiş ülkeler ise dışardan daha çok işlenmiş sanayi ürünleri alıp, dışarıya tarım ürünleri veya ham maddeler satarlar. TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET Başlıca İhraç Ürünlerimiz ·         Tarım ürünleri (Pamuk, fındık, tütün, baklagiller, kuru ve yaş meyveler) ·         Dokuma ve tekstil ürünleri ·         Hayvan ve hayvansal ürünler (Deri, yumurta, yün, tiftik) &m... Devamı

21 ARALIK VE 21 ARALIK’IN ÖZELLİKLERİ

2013-05-29 22:13:00

  Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün ortaya çıkar. Bu günler aynı zamanda mevsimlerin başlangıcıdır.   21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine ekinoks (gece - gündüz eşitliği) tarihleri, 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerine de solstis (gündönümü) tarihleri denir.     a. Kuzey Yarım Küre   Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne 43°06' lık açı ile gelir.   Kış mevsiminin başlangıcıdır.   En uzun gece, en kısa gündüz yaşanır.   Yengeç Dönencesi’nden kuzeye gidildikçe gece süresi uzar, gündüz süresi kısalır.   Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Fakat 21 Mart tarihine kadar, geceler gündüzlerden uzundur.   Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi’ne teğet geçer.   Yengeç Dönencesi’nin kuzeyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları büyümeye başlar.   Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde en uzun gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları kısalmaya başlar.     b. Güney Yarım Küre   Güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne 90° lik açı ile gelir.   Yaz mevsiminin başlangıcıdır.   En uzun gündüz, en kısa gece yaşanır.   Oğlak Dönencesi’nden güneye gidildikçe gündüz süresi uzar, gece süresi kısalır.   Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya geceler uzamaya başlar. Ancak 21 Mart tarihine kadar, günd&u... Devamı

Akarsular ve Özellikleri (Türkiye'nin Akarsuları, Akarsu Debisi,

2013-01-24 00:00:00
Akarsular ve Özellikleri (Türkiyenin Akarsuları, Akarsu Debisi, |  görsel 1

AKARSULARIN GENEL  ÖZELLİKLERİ Akarsularla İlgili Terimler 1.Akarsu kaynağı: Akarsuyun doğduğu yerdir.  2.Akarsu ağzı: Akarsuyun herhangi bir denize veya göle döküldüğü yerdir.  3.Akarsu yatağı: Kaynakla ağız arasında uzanan, akarsuyun içinden aktığı çukurluktur.  4.Akarsu vadisi: Akarsuların, içinde aktıkları yatağı aşındırmalarıyla ortaya çıkan çukurluktur. 5.Akarsu havzası: Akarsuyun koları ile birlikte sularını topladığı alana denir Sularını denize ulaştırabilen akarsulara açık havza denir.Ancak, akarsular topladıkları suyu denize ulaştıramıyorsa, kara içinde bir göle dökülüyorsa veya yer altına sızıyorsa, bu tür akarsuların havzası kapalı havza dır. 6.Su bölümü çizgisi: İki akarsu havzasını birbirinden ayıran sınırdır. Genellikle dağların doruk noktalarından geçerler.  7.Akarsu ağı (Akarsu drenajı): Akarsu havzası, içindeki kollarıyla birlikte bir ağ oluşturur. Buna akarsu ağı (drenajı) denir. Havzanın eğimi, yapıyı oluşturan taşların cinsi ve tabakaların özelliklerine göre, değişik tipte akarsu drenajları oluşur. 8.Akarsu debisi (akımı): Akarsu yatağının, herhangi bir kesitinden geçen su miktarının m3/sn cinsinden değeridir.  Debiye etki eden faktörler: İklim (yağış sıcaklığı) Bitki örtüsü Havzadaki büyük kaynaklar ve yer altı suları Yatağın geçirimliliği Dağlardaki kar kalınlığı Göller İnsan 9.Akarsu rejimi: Akarsuyun yıl içerisindeki debi değişiklikleridir. Akım düzeni olarak da adlandırılır. Su seviyesinde fazla değişiklik olmayan akarsuların rejimleri düzenlidir. Aylara ve mevsimlere göre, seviye değişikliği fazla olan akarsuların rejimler... Devamı

İç Kuvvetler - Depremler - Volkanizma - Deprem Haritaları

2013-01-23 23:56:00
İç Kuvvetler - Depremler - Volkanizma - Deprem Haritaları |  görsel 1

İÇ KUVVETLER VOLKANİZMA VE DEPREMLER VOLKANİZMA   Yerin derinliklerindeki magmanın yeryüzünde (dış volkanizma) veya yeryüzüne yakın derinliklerdeki(Derinlik-İç volkanizma) faaliyetlerine Volkanizma denir. Volkanizma denilince daha çok yer yüzünde meydana gelen mağmatik faaliyetler akla gelmektedir. Çünkü volkanik şekiller yer yüzünde oluşmaktadır.   Volkanizma sırasında mağma katı, sıvı ve gaz halinde yer yüzüne çıkar. Çıkan sıvı maddelere lav, katı maddelere kül ve tüf denir. Gazlar ise; karbon,kükürt,azot,su buharı Volkanizma ile çıkan malzemeler çıktığı yerde birikerek volkan konilerini oluşturur. Lavların akıcılığı az ise yükseltisi fazla olan volkan dağları oluşur. Bunlara  kalkan volkanları denir. ör: Ağrı dağı Volkan konilerinin tepesinde bulunan çukurluğa krater denir. Bazı yanardağlarda ana koni üzerinde oluşmuş yan koniler de olabilir. Bunlara parazit koni denir. Ör:Erciyes dağı Volkanik patlamalarla bazı volkanların tepe kısmı uçarak çok büyük çanak oluşur. Bu çanaklara kaldera denir. Ör: Nemrut dağı (1441 yılında ikinci kez patlamıştır.) Gaz patlaması sonucunda Maar çukurları oluşur.(Meke tuzlası ve Acıgöl birer Maar’dır.) VOLKANİZMANIN ETKİLERİ 1.Tek dağlar oluşur. 2.Volkanik alanlar maden bakımından zengin olur. 3.Topraklar verimli olduğundan nüfus bu alanlarda fazladır. 4.Volkanların çevreleri verimli tarım arazileridir.   YERYÜZÜNDE BAŞLICA VOLKANİK BÖLGELER Haritanın büyük hali için TIKLAYINIZ 1.Atlas Okyanusunun orta kesimi,  2.Akdeniz ve çevresi  3.Doğu Afrika  4.Büyük Okyan... Devamı